Zadzwoń

tel. 517 494 714 pn-pt: 8:00 - 15.00

Godziny zajęć

pn-pt: 8:00 - 20:00, sob 8:00 - 15:00

Wyślij e-mail

podrodze@psoni.gda.pl

Oferta Poradni Po Drodze

Bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajęcia logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz integracji sensorycznej realizowane na podstawie opinii o potrzebie WWR.

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży niewidomej w ramach Projektu z UM

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży niewidomej obejmujące terapię wzroku, naukę czynności życia codziennego integrację sensoryczną, wsparcie psychologa, obsługę sprzętu specjalistycznego.

Bezpłatne zajęcia w ramach projektu PFRON

Od stycznia 2014 roku około 100 osób objętych jest wsparciem w ramach projektu „Kierunek samodzielność” współfinansowanego ze środków PFRON. Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 0-25 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego.

Realizowane projekty

Cykl spotkań dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, o charakterze logopedycznym, terapeutycznym, edukacyjnym, integracyjnym. Celem cyklu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz wzmacnianie umiejętności społecznych dzieci.

Zajęcia płatne

Oferta zajęć płatnych dla dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferta obejmuje również zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zdrowych.

Sobotnie zajęcia grupowe.

W ramach sobotnich zajęć grupowych oferujemy zajęcia z logorytmiki, bajkoterapii oraz arteterapii. Szczegóły w aktualnościach.

Aktualności Poradni PoDrodze

Warsztaty dramowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz rodzeństwa

OPIS WARSZTATÓW DRAMOWYCH PROWADZĄCA: Halszka Gaczoł pedagog specjalny. terapeuta. W 2009 roku ukończyła studia licencjackie ped

Zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci

Cykl grupowych zajęć sobotnich z podziałem na grupy wiekowe: Grupa wiekowa 2-4 lat (dziecko uczestniczy w zajęciach razem z rodzicem) m